vajanadan.si » HR Delavnice in usposabljanja » Izobraževanja HR – Mala šola duševnega zdravja – Modul X: Obvladovanje stresa, preprečevanje izgorelosti

Modul: Stres in izgorelost

V slovenski raziskavi o psihosocialnih tveganjih na delovnem mestu, ki je potekala leta 2011 v slovenskih 400 podjetjih, so pokazali, da pri četrtini zaposlenih delo zaseda najpomembnejšo vlogo v njihovem življenju, skoraj polovica jih o težavah na delovnem mestu razmišlja tudi doma in dobra četrtina zaposlenih zaradi službe večkrat občuti negotovost in strah.

Rezultati raziskave so pokazali tudi, da zaposleni v večjih podjetjih pogosteje doživljajo svoje delo kot stresno zaradi prevelikih delovnih obremenitev, odgovornosti, pomanjkanja razumevanja in podpore v delovnem okolju, nezmožnosti odločanja in vplivanja na svoje delo, strahu pred izgubo službe in drugih vzrokov.

Zaposleni v večjih podjetjih tako pogosteje doživijo zdravstvene težave, kronično preutrujenost, pomanjkanje veselja pri delu ter so pogosteje bolniško odsotni.

V 1. predavanju bomo tako obravnavali temo stresa in izgorelosti, kjer bomo odgovorili na sledeča vprašanja:

  • Kaj je v resnici stres in kaj so

njegovi pravi vzroki?

Večina ljudi ima pogosto napačne predstave o stresu kot zgolj posledico zunanjih dejavnikov.

  • Kako prepoznati prve znake stresa?

Večinoma znake stresa pri sebi opazimo šele, ko so težave in posledice že hujše, ki pa bi jih z zgodnjim prepoznavanjem znakov stresa uspešno preprečili.

  • Kakšne so posledice stresa?

Spoznali bomo tako pozitivne kot negativne posledice stresa za življenje in delo. Predstavili bomo tudi anksiozne motnje in depresijo, ki jih stres pogosto pomembno poslabša.

  • Kako se uspešno spoprijemati s stresom?

Predstavili vam bomo različne metode in tehnike, ki jih boste lahko uporabili tako v službi kot tudi doma.

Pošlji interes/povpraševanje