vajanadan.si » HR Delavnice in usposabljanja » Izobraževanja HR – Mala šola duševnega zdravja – Modul 2: Komunikacija na delovnem mestu

Modul: Zdrava komunikacija na delovnem mestu

Na delovnem mestu preživimo tretjino svojega življenja, zato je dobro sporazumevanje v delovnem okolju nujno, a je hkrati pogosto bolj kompleksno od sporazumevanja v drugih okoljih.

Različni načini komuniciranja so primerni ob različnih situacijah in z različnimi ljudmi (nadrejenimi, neposrednimi sodelavci, podrejenimi, poslovnimi partnerji, v timu idr.). Na komunikacijo vplivajo tudi neposredne okoliščine (npr. povečan obseg dela, kratki roki, spremembe v podjetju, zdravje zaposlenih), ki v nekaterih primerih pri zaposlenih lahko povzročajo škodljivi stres.

Slovenska raziskava o vplivu kakovosti komunikacije na zdravje zaposlenih iz leta 2014 je pokazala, da le ta lahko vpliva na pojav najpogostejših zdravstvenih težav, kot so bolečine v hrbtenici, glavobol, migrena, težave s prebavili, duševne težave in druge zdravstvene težave, ki imajo velik negativen vpliv na produktivnost in poslovanje delovne organizacije. V 2. predavanju bomo govorili o zdravi komunikaciji na delovnem mestu, in sicer:

  • Kaj vse je komuniciranje?

Predstavili bomo besedno in nebesedno komunikacijo (telesne kretnje, ton glasu, obrazna mimika). Dobro komunicirati pomeni znati poslušati in slišati srž sporočila ter znati podati sporočilo.

  • Kako učinkovito poslušati?

Katere so ovire, ki otežujejo zares slišati to, kar vam sodelavec želi sporočiti, in kako jih odpraviti.

  • Kako se odzvati na kritiko?

Uspešna komunikacija je ključna za preprečevanje konfliktov ter njihovo uspešno razreševanje. Spoznali bomo različne načine odzivanja na kritiko (pasivni, agresivni, pasivno agresivni, asertivni idr.).

  • Kako komunicirati v timu in sodelovati na poti k skupnemu cilju?

Kako biti odprt za različna mnenja? Kako sodelavcu zastaviti vprašanje ali ga prositi za uslugo? Jasno, vljudno in z upoštevanjem širšega konteksta.

 

Pošlji interes/povpraševanje